Θεραπευτική Άσκηση

Με εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης, στηριζόμενο στους σύγχρονους κανόνες εμβιομηχανικής και νευροφυσιολογίας, εφαρμόζουμε το κατάλληλο πρόγραμμα Θεραπευτικών Ασκήσεων για την βελτίωση της λειτουργικότητας και την μείωση των συμπτωμάτων του πόνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο